Skip to main content

Priser

Flygningene våre blir gjennomført etter regelverket for spleiseflyging. Det vil si at de om bord deler på de direkte kostnadene. Med «direkte kostnader» menes flyleien og eventuelle flyplassavgifter.

Generelt

Vi er ikke et flyselskap

Flygningene våre blir gjennomført etter regelverket for spleiseflyging. Vi er altså ikke et flyselskap og kan ikke brukes til ren persontransport fra A til B eller annen form for kommersiell virksomhet.

Kostnadsdeling

Piloten dekker 2 % av flyleien. Resten av kostnaden dekkes av passasjerene. Ikke tilby piloten tips eller annen ekstra betaling, siden han ikke har lov til å motta noe som gjør at det genereres noen form for overskudd.

Kostnader

Flyleie

Småfly har en timepris. I timeprisen er alle driftskostnader (drivstoff, olje, vedlikehold etc.) tatt med. Timeprisen varierer mellom de ulike flyene, men ligger som regel et sted mellom 1900 og 2500 kroner for enmotors fly og inntil 5000 kroner for tomotorsfly. Den tiden man betaler for, er såkalt blokktid. Merk at du betaler for selve flytiden, ikke per passasjer.

Blokktid

Med «blokktid» menes faktisk flytid (fra takeoff til touchdown) pluss 10 minutter som skal dekke taxetid.

Flyplassavgifter

De fleste flyplasser har en startavgift og en parkeringsavgift. Størrelsen på disse varierer, men ligger som regel på noen hundrelapper. Dersom du bestiller en rundtur med start og landing på samme flyplass, er det normalt ikke flyplassavgifter siden flyene som regel har årskort der de er stasjonert.

Regneeksempel

Rundtur over Oslo

Vi flyr et fly som koster 1900 kroner per time. Vi tar av og lander på samme flyplass. Vi er i luften i 50 minutter. Kostnaden blir da:

Flytid (50 min) + 10 min = blokktid (60 min) x 1900 = 1900. Piloten dekker kr 38 (2 % av flyleien). Kostnaden for deg blir da kr 1862.