Skip to main content

Slik fungerer det

Før flygningen

Gjør deg kjent med regler og risiko

Det første du gjør, er å lese reglene for passasjerer og hvilken risiko det innebærer å delta på en privatflygning. Når du forstår og aksepterer reglene og risikoen, kan du tenke på hva slags tur du ønsker å bli med på.

Avtaleparter

Flygningen blir gjennomført som en såkalt spleiseflyging og avtalen inngås mellom deg og piloten direkte. Flyopplevelser.no er ikke en egen juridisk enhet og ikke part i avtalen.

Planlegging

Før flygningen vil piloten kontakte deg slik at dere sammen kan planlegge turen. Hen trenger å vite hvor mange dere er, hva dere veier og hvor mye bagasje dere har tenkt å ta med. Husk at småfly har svært strenge vektbegrensninger, så det er viktig at du oppgir nøyaktige vekter.

Værforbehold

For at turen skal kunne gjennomføres på en trygg og lovlig måte, er det en rekke værfaktorer som må tas hensyn til. For eksempel må skydekkehøyden være tilstrekkelig, det må ikke være fare for ising, vindretning og -styrke må være innenfor flyets og pilotens grenser, etcetera. Det betyr at risikoen for at en planlagt tur må kanselleres, er stor.

Kanselleringer

Det absolutt viktigste ved enhver flygning, er sikkerheten. Piloten kan derfor kansellere enhver flygning på et hvilket som helst tidspunkt, også på svært kort varsel. Samtidig kan du som passasjer også kansellere flygningen på et hvilket som helst tidspunkt helt frem til dere står på rullebanen klar for takeoff. Det vil ikke ha noen økonomiske konsekvenser for deg, annet enn allerede påløpte kostnader. Verken du eller piloten trenger å gi noen begrunnelse for kanselleringen.

Under flygningen

Nyt opplevelsen

Under flygningen skal du først og fremst nyte opplevelsen det er å se verden fra luften i et småfly.

Oppførsel om bord

Rett deg etter instruksjonene fra piloten. Pass på at du ikke rører flyets kontroller eller instrumenter. Vær stille når piloten gir beskjed om det, og når han leser sjekklister.