Skip to main content

Spørsmål og svar

Rullebanen Flesland, Bergen
Her har vi samlet noen av spørsmålene vi ofte får.

Sikkerhet og risiko

Er det trygt?
Allmennflyging er ikke like sikkert som kommersiell luftfart. Du kan til en viss grad sammenligne risikonivået med å kjøre bil. Du finner mer informasjon om risikonivå og ulykkesstatistikk på denne siden.

Priser og betaling

Hva koster det?
Vi flyr etter kostnadsdelingsprinsippet. Det betyr at de direkte kostnadene for flygningen deles på de om bord. Med direkte kostnader menes flyleien og eventuelle flyplassavgifter (landingsavgift, parkeringsavgift etc.). Piloten vil betale 2 % av flyleien, resten betaler du/dere. Ulike fly har ulike timepriser. En Cessna C172 koster mellom 1700 og 2300 kroner per flytime. En Diamond DA42 koster opp mot 5000 kroner per flytime. Med «flytime» menes tiden vi er i luften pluss 10 minutter som skal dekke taxetid. Timeprisen er den samme uansett om dere er en, to eller tre personer. Les mer om priser her.
Tjener dere penger på dette?
Nei, faktisk så betaler piloten 2 % av kostnadene selv. Vi som flyr er innehavere av et såkalt PPL-sertifikat (privatflysertifikat) og har ikke lov å gå med overskudd. Vi har derimot lov til å ta med passasjerer og la disse være med på å dele de direkte kostnadene.
Hvorfor gjør dere dette når dere ikke tjener penger på det?
Å fly er en kostbar hobby. Ved å ta med passasjerer som kan være med på å dekke kostnadene, får vi muligheten til å fly mer enn vi ellers kunne ha gjort. Den andre grunnen er at vi ønsker å øke aktiviteten i allmennflygingsmiljøet og gi andre innsikt i hvilken fantastisk hobby dette er.
Hvordan foregår betalingen?
Du betaler piloten direkte etter flyturen.

Før flygningen

Hvor mange er det plass til?
De fleste av flyene vi flyr har plass til fire personer inkludert pilot. Men småfly har strenge vektbegrensninger, så med mindre dere er lette, er det ofte ikke plass til mer enn to passasjerer.
Hva slags klær bør jeg ha på meg?
I utgangspunktet helt vanlige klær. Om vinteren bør du ha varme klær, selv om det er varmeapparat i flyene. Sko med høye hæler anbefales ikke, siden du må tråkke på en vinge som kan være glatt for å komme om bord i flyet.
Kan dere fly hvor som helst?
Ikke hvor som helst. Vi er ikke et kommersielt flyselskap eller en taxitjeneste, og tilbyr kun turer som starter og slutter på samme flyplass.
Flyr dere hele året?
Ja, vi flyr året rundt, men i vinterhalvåret er dagene kortere (de aller fleste av flygningene våre må foregå i dagslys). Det er også oftere dårlig vær senhøstes og vinterstid, noe som igjen gir en større sjanse for kanselleringer.
Hva slags fly flyr dere?
De ulike pilotene har ulike modellutsjekker, men den flytypen vi oftest flyr, er Cessna C172 (4-seter).
Har dere noen aldersgrense?
I utgangspunktet ikke. Men dersom du er under 18 år, krever vi at dine foresatte signerer et samtykkeskjema før flygningen.

Under flygningen

Kan jeg bruke mobiltelefonen og ta bilder og video under flygningen?
Ja, det kan du – med mindre piloten ber deg om å la være, f.eks. dersom mobiltelefonen forstyrrer radiosambandet.
Får jeg prøve å styre flyet?
Nei. Vi er piloter, ikke flyinstruktører. Dersom du vil prøve å styre et fly i luften, eller har et ønske om å kanskje ta flysertifikat selv, må du ta kontakt med en flyklubb og avtale en tur med en godkjent flyinstruktør. Vi anbefaler Gardermoen flyklubb.
Finnes det toaletter om bord?
Nei. Men det finnes toaletter du kan bruke på flyplassen før og etter flygningen.