Skip to main content

Sikkerhet og risiko

Cockpiten i en DA42
Vi driver med allmennflyging etter kostnadsdelingsprinsippet. Det er ikke det samme som når du kjøper en billett hos et flyselskap. Risikoen er noe høyere og regelverket er annerledes.

Regelverk

Allmennflyging

Våre flygninger gjennomføres etter regelverket for allmennflyging. Et annet ord for allmennflyging, er privatflyging. Pilotene har et privatflysertifikat (PPL-sertifikat) og ulike rettigheter knyttet til dette sertifikatet. Sertifikatet er ment for å kunne fly privat, ikke kommersielt. En privatflyger har altså en kortere utdanning enn en kommersiell pilot har, og erfaringsnivået er lavere. Du finner mer informasjon om privatflygersertifikatet på Luftfartstilsynets nettsider.

Spleiseflyging

Turene vi tilbyr gjennomføres etter regelverket for det som kalles spleiseflyging. Regelverket åpner for at privatflygere kan ta med passajerer og la disse være med på å dekke de direkte kostnadene. Det er ikke tillatt å generere noen form for overskudd. Piloten vil selv betale 2 % av flyleien. Du kan lese mer om regelverket for spleiseflyging på Luftfartstilsynets nettsider.

Sikkerhet og risiko

Forskjellen mellom kommersiell flyging og allmennflyging

Sikkerhetsreglene for allmennflyging er ikke like strenge som for kommersiell luftfart. Det betyr at flygningen kan innebære en større statistisk risiko for ulykker eller hendelser sammenlignet med en kommersiell flygning (når du kjøper en flybillett hos et flyselskap). Et flyselskap har blant annet strengere krav til luftfartøyet, opplæring og trening av pilotene. Et flyselskap sjekkes hyppig og har strenge krav til oppfølging fra myndighetene. Risikonivået for allmennflyging kan til en viss grad sammenlignes med risikonivået for veitransport.

Ulykkesstatistikk i Norge

I perioden 2009–2018 var det totalt åtte dødsulykker med til sammen fjorten omkomne i småflyulykker i Norge (kilde: Statens havarikommisjon for transport (SHT)). Jon Sneltvedt, havariinspektør ved Statens havarikommisjon for transport (SHT), holdt et foredrag på GA-konferansen 2019 der han gikk nærmere inn på de ulike ulykkene. Presentasjonen hans finner du her (PDF).

Du kan også søke opp alle rapporter fra SHT på denne siden. Hvis du vil sortere ut rapporter på flytyper og operasjoner lik våre, velger du følgende søkeparametre:

Type flyging: privat, privat (klubb)
Kategori luftfart: Lett, fly (<5 700 kg)
Flykategori: stempelmotor.

Hva gjør vi?

Selv om reglene for allmennflyging ikke er like strenge som for kommersiell luftfart, har vi likevel regler å forholde oss til. Dette inkluderer krav til antall avganger og landinger siste 90 dager før man kan ha med seg passasjerer, krav til vær og krav til flyene vi flyr (vedlikehold). I tillegg til dette, har vi følgende personlige og selvpålagte krav når vi flyr med passasjerer:

Timekrav

Piloten du flyr med vil ha logget minimum 200 flytimer. Piloten vil vise deg loggboken sin før flygningen dersom du ber om det.

Currency-krav

Vi sørger for å holde kompetansen vår ved like. Måten vi gjør det på, er å fly ofte. Piloten du flyr med, vil derfor ha gjennomført minimum 3 avganger og landinger siste 30 dager.

Regler for passasjerer

Vi har utarbeidet regler for passasjerer. Disse reglene må du gjøre deg kjent med og følge når du flyr med oss.

Informasjonsdeling og åpenhetskultur

En svært viktig del av ethvert sikkerhetsarbeid, er å ha en god åpenhetskultur og dele erfaringene sine. Dersom det skjer uønskete hendelser, går vi sammen igjennom disse for å lære av dem. Hva var årsakene til at hendelsen oppsto? Handlet piloten korrekt? Hva kan vi lære for at det ikke skal skje igjen? Vi dokumenterer alle slike hendelser og lagrer dem i et arkiv. Mer alvorlige hendelser er også rapporteringspliktige etter loven. Disse rapporteres til Luftfartstilsynet og/eller Statens havarikommisjon for transport.